Root Nationبیشترثبت نام کنندگان

ثبت نام کنندگان

بررسی دستگاه ضبط فیلم خودرو Gelius Dash Cam Eagle GP-CD001

آخرین ابزاری که در بسته شادی دیگری از Gelius به من رسید یک ضبط کننده ویدیو بود. مدل Gelius Dash Cam Eagle، کد نامگذاری GP-CD001. احضارش کن...
00:06:55

ویدئو: بررسی Navitel R650 NV DVR - آیا به عکاسی در شب نیاز دارید؟

سلام به همه! من فکر می کنم چیزی به عنوان یک ضبط کننده ویدیو برای همه آشنا است. و من مطمئن هستم که بسیاری از شما در مرحله اولیه سعی می کنید ارزان ترین گزینه ها را بخرید ...
00:05:55

ویدئو: بررسی دستگاه ضبط ویدئویی GPS Navitel R300

سلام به همه! اغلب در نظرات با یک سوال از شما روبرو می شوم: "من یک دستگاه ضبط ویدئویی ارزان قیمت برای یک ماشین توصیه می کنم." امروز یک دستگاه ضبط ویدئویی ناویتل برای بررسی دریافت کردم...